ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มกราคม 2563
1241 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสำคัญ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสุวรรรณ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านเลขานายก บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเขตชุมชน (บล็อค)บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1237 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1236 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1233 ประกาศจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1232 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1231 ประกาศจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1228 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 ธันวาคม 2562