ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
18 จดหมายข่าวฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน ๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด 8 ตุลาคม 2561
17 กรอบคุณธรรมและกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย สำนักงานจังหวัดเลย 27 กันยายน 2561
15 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Echo English สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย 26 กันยายน 2561
14 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเอราวัณ เทศบาลตำบลเอราวัณ 21 กันยายน 2561
6 จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 13 มิถุนายน 2561
10 จดหมายข่าวเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 5 เมษายน 2561
9 จดหมายข่าวเดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 14 มีนาคม 2561
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 27 กุมภาพันธ์ 2561
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 27 กุมภาพันธ์ 2561
8 จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 20 กุมภาพันธ์ 2561
7 จดหมายข่าวเดือน มกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 15 มกราคม 2561