ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/ว8987
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย/นายอำเภอวังสะพุง/ผอ.รพ.เลย/รพ.วังสะพุง/รพ.เอราวัณ/รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ