ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8935
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ปภ.เลย , เกษตร อ.นาแห้ว.,เกษตร อ. ด่านซ้าย,เกษตร อ. วังสะพุง , เกษตร อ. ภูกระดึง , เกษตร อ.เมืองเลย เกษตร อ.ภูเรือ ประมง อ. ภูกระดึง ปศุสุตว์ อ.ด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ