ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1/2560
ทะเบียนหนังสือ ลย 0018.3/ว8832
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน ปี2561
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ