ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท.สอ.
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/ว8815
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย,นายอำเภอผาขาว,นายอำเภอปากชม,นายอำเภอภูเรือ,ผอ.รพ.ภูกระดึง,ผอ.รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ