ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/ว8812
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ