ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/ว8803
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.รพ.นาด้วง,รพ.ปากชม,รพ.ภูเรือ,รพร.ด่านซ้าย,รพ.นาแห้ว,รพ.วังสะพุง,รพ.ภูหลวง,รพ.ภูกระดึง,รพ.เอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ