ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/ว8802
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย,นายอำเภอเชียงคาน,นายอำเภอท่าลี่,นายอำเภอผาขาว,นายอำเภอหนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ