ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญอบรมฟื่้นฟูการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค จ.เลย ปี 61
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/ว8783
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย,ผอ.รพ.ค่ายศรีสองรักและผอ.รพ.เมืองเลยราม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ