ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0034/ว8633
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือ 1
  คำสั่ง 1
  คำสั่ง2
  คำสั่ง 3