ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการขยายผลและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/8274
หนังสือลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ