ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ นข 567 เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/8061
หนังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ นายอรรถกร บุตรวิไล(ผู้นำทะเบียนรถไปต่อขนส่ง)
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ