ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เรื่อง ความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์ ปีงบประมาณพศ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7979
หนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุนชน ทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ