ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.สต.เพิ่มสุข อ.ผาขาว นข 696 เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/7831
หนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ นายชานุวัตต อาจแก้ว 0812629672
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ