ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7710
หนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ร่วมรวมไทย เทรดดิ้ง จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ