ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานอาคารสุขศาลาจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/918
หนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ