ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งรายชื่อทันตแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมระยะสั้น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/7580
หนังสือลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ