ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการฝึกอบรม "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๖"
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/7561
หนังสือลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประเมิน นอ.1
  ประเมิน นอ.2
  ประเมิน นอ.3