ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ท่าลี่ กค 6939 เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/7555
หนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ลย 0018.1_ว1336ลว1มี.ค.62