ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย(รพ.นาแห้ว)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/7554
หนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ อุบลราชธานี
หมายเหตุ เอกสาร 1734 รายการ
ไฟล์
  CCF_000424