ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 และต่อพรบ.รถจักรยานยนต์ราชการ(สสอ.ภูเรือ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/7464
หนังสือลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ