ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/900
หนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ