ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้าราชการรายงานตัว
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/7422
หนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ