ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/877
หนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ
ไฟล์
  การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564