ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/7183
หนังสือลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ