ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุญาตการมอบอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนรร.เมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/874
หนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รร.เมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือแจ้ง
  สิ่งที่ส่งาด้วย