ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7097
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกาาดีเด่น