ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เรีกยคืนเงิน พตส
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7096
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสาวฑาริกา เขียนสาร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ