ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/7039
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ