ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ศน.2 ศน.3
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/7021
หนังสือลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติลาศึกษาปี2561
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ