ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการคัดเลือกข้าราชเพื่อเลือนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล( พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6918
หนังสือลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ