ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายบัตรคอนเสริต์การกุศล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6901
หนังสือลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ