ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/6889
หนังสือลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ