ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/21704
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประมาณรายได้จากการจำหน่าย otop ประจำปี6116012018105637