ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6803
หนังสือลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ท็อปเซลส์ เทคโนเมดิคัล จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ