ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6668
หนังสือลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ