ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1เมษายน 2560 (เฉพาะราย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6561
หนังสือลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ กพ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ