ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/6540
หนังสือลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ