ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การย้ายข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6489
หนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ กพ
หมายเหตุ
ไฟล์
  ลย 0017.2ว270
  ปฏิทิน การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย 2-2562