ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/6480
หนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ