ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ย้ายข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/6413
หนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเหตุ
ไฟล์
  แจ้งคำสั่งโนโฟมเพิ่มเติม