ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/6398
หนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก.เพชรพันล้านคอนสตรัคชั่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ