ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การเกษตร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6386
หนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก. เอส.ดับบลิว.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ