ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้าราชการขอย้าย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5988
หนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ