ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผจก.บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5760
หนังสือลงวันที่ 18 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ