ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย (รพ.หนองหิน)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/5741
หนังสือลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ