ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเลือนชั้นค่าจ้างประจำและให้ลูกประจำไ้ด้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างชั้นสุง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5731
หนังสือลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ