ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/5641
หนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก.บิ๊กโฮมคอนสตรั๊คชั่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ