ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/21577
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผจก.หจก.ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ